Basisdekking

Opstalverzekering heeft u een prima basisdekking. Deze verzekering dekt de schade aan uw woonhuis (opstal) inclusief glas door onder andere brand, storm, (riool)water, diefstal en vandalisme.

All-risk dekking

U verzekert uw huis nóg beter tegen schade met de aanvullende Allrisk dekking. Deze aanvullende dekking zorgt er namelijk voor dat u verzekerd bent voor schade door alle van buiten komend onheil. Bijvoorbeeld een omgewaaide boom die schade veroorzaakt aan uw huis. Met de allriskdekking kiest u voor de zekerheid van de meest uitgebreide dekking.