WA-verzekering motor


Deze dekking is wettelijk verplicht . U bent verzekerd voor de financiële gevolgen van schade die u met uw motor aan anderen toebrengt.

WA Beperkt Casco motorverzekering

Met de WA Beperkt Casco dekking bent u verzekerd voor de financiële schade aan uw motor door onder andere diefstal en brand.

WA Volledig Casco verzekering motor


Met deze dekking is uw motor niet alleen verzekerd voor de schade die gedekt wordt door een beperkte cascoverzekering, maar ook voor schade die u zelf aan uw motor veroorzaakt, zoals botsen, slippen of omslaan.