U verzekert uw voertuig voor de wettelijk verplichte aansprakelijkheid, maar u kunt ook kiezen voor dekking van schade aan of diefstal van uw bromfiets.

WA-bromfietsverzekering

Als u met uw bromfiets schade veroorzaakt bij andere verkeersdeelnemers (voertuig en/of persoon) dekt deze verzekering de kosten.

WA + Diefstal bromfietsverzekering


Met deze dekking bent u naast de WA- dekking verzekerd voor schade aan uw bromfiets die niet door uzelf is veroorzaakt. Dus u bent niet alleen verzekerd tegen diefstal, maar ook tegen schade door bijvoorbeeld weersomstandigheden of kortsluiting.

WA + Diefstal + Aanrijdingverzekering


Met deze bromfietsverzekering bent u, naast de bovenstaande dekkingen, ook verzekerd tegen schade aan uw bromfiets door ongelukken door uzelf veroorzaakt.