Met de Aansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen schade waarvoor u aansprakelijk bent. Denk bijvoorbeeld aan schade aan andermans eigendommen.